За употребата на Фолиева киселина


В клиниката ни попада пациент с първа желана бременност, на възраст под 30 години, при който, при прецизно извършената диагностика, се установява: бременност на 16 г.с. с наличен дефект на невралната тръба (вариант – Spinabifida Aperta).

Полезна информация за гилдията:

Периодът с възможно най-ниска чувствителност на ултразвуковата диагностика, зависим до голяма степен от дълбочината на обекта и пречупването на ултразвуковите лъчи е до 20 г.с. (NB! – при абдоминално сканиране). Не смятаме да напомняме, при този казус, за съществуването на понятието вагинална ехография и нейното място при пренаталния скрининг на бременността в I-ия триместър.

В България дълго време ще продължава безумието от неправилната информираност на пациента, на който е вменено от медии, общество и гилдия (акушеро-гинекологична), че феталната морфология, извършена на триизмерен апарат в 5-ти месец, е съвременна профилактика на бременността.

Наше мнение:

Причината, за все още високият процент в България на прекъснати несвоевременно бременности с дефект на невралната тръба, след I-ви триместър, и дори раждане на фетуси с такива аномалии, е некоректно поднесената информация за понятията профилактика и скрининг на бременността.

Относно употребата на Фолиева киселина:

Достатъчната информация е необходимоста от употреба на Фолиева киселина, започваща от момента на анамнестично установеното планиране на бременност. При въпрос: ”Планирате ли бременност?”, подкрепен от положителен отговор, да се назначава Фолиева киселина. Тъй като всички знаем, че нейното действие е най-ефективно до затваряне на невралната тръба в периода на ембриогенезата (~8,5 г.с.).

Акцентът върху изложеното е за да се напомни, че оценката на качеството на бременността се извършва основно чрез двуизмерна ултразвукова диагностика, и не е оправдание липсата на триизмерен софтуер за пропуска.

Относно злоупотребите с 3D-ехографската диагностика, тази опция е изключително полезна в I-ви триместър от бременността. Несвоевременното и прилагане след 15 г.с. я прави безполезна и трудна за моделиране в по-късните срокове на бременността.