Информация за цени


Заплащането на услугите, предоставени от медицински център „Марио Давидков“ може да бъде направено на място, в брой, на касата на медицински център „Марио Давидков“. На касата може да заплатите Вашите прегледи, манипулации и процедури, както и да Ви бъде издадена фактура.

Начини на плащане: в брой, в български лева. В съседство на медицинския център има клон на банка ДСК и банкомат.

Частни здравноосигурителни фондове: Медицински център „Марио Давидков“ работи с частни здравноосигурителни фондове.

Дарителска сметка на медицински център „Марио Давидков“ ЕООД: Преди да бъде направено дарение е необходимо да се подпише договор за дарение.