Мисия


Нашето кредо е:

ПРАВИЛНА ДИАГНОЗА – УСПЕШНО ЛЕЧЕНИЕ

Bene diagnoscitur, bene curatur!

Мисията на Медицински център „Марио Давидков“ е да предоставя качествена, достъпна и своевременна медицинска помощ, насочена към диагностика, превенция и лечение, снижаване на заболяемостта и смъртността, с цел повишаване качеството на живот на пациентите и повишаване възпроизводството на нацията.

 

Нашият стремеж е:

Знания, опит и коректност – основания да спечелим вашето доверие!
Доволни пациенти – професионално обслужени в уютна и комфортна атмосфера!
Реални резултати – прецизна диагностика, адекватно навременно поведение и прогноза!
Акуратна прогноза – възможност за съвременната майка да осмисли позитивно бременността си!
Внимание и индивидуален подход за всеки конкретен случай!
Ефективност и най-висок процент при разрешаване на редки казуси, изискващи експертна оценка!

Заслужено уважение към дейността ни от специалисти в световен мащаб!
Атестат за нашата дейност – това са стотици спестени излишни оперативни вмешателства, поради грешно поставена диагноза и неправилно поведение!

Висококвалифициран екип от експерти в сферата на женското здраве!
Атрактивен подход – при нас прегледът се превръща в красиво преживяване и спомен!
Сигурност за вашето здраве!