Проследяване на бременността


КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИШ?

  • Доплер диагностика на съдовете на матката (arteria uterina), съдовете на пъпната връв (arteria umbilicalis) за прогноза относно темпа на растеж, отхвърляне на ретардация на плода (изоставане в теглото на плода), определяне на риска за прееклампсия на майката и последващо поведение;
  • Прогноза за адекватен темп на растеж и доносване на бременността във връзка с плацентацията и подвоза на хранителни вещества към бебето;
  • Косвени ехографски критерии за белодробна зрелост на плода;
  • Подходящият период и начина за родоразрешение на конкретната бременност;
  • Очакваният, за въпросния период, темп на растеж на плода (ежедневен грамаж);
  • Опасностите, които биха възпрепятствали благоприятния изход за майка и плод;
  • Как да повлияеш на физическото и психическото развитие на твоето бебе още преди раждането;
  • Преценка за необходимостта от медикаментозна терапия;
  • Безплатни 24-часови консултации, адекватно поведение и помощ при спешни ситуации;
  • Адекватното поведение и прогноза;