Защо да изберете нас


Уникална програма за съвременна диагностика, профилактика и лечение!

Съчетание на луксозна, неподражаема обстановка с високо качество и професионализъм!

Ежегодно подобряване и модернизиране на дейността, съобразявайки се със съвременните тенденции!

Яснота, съпричасност и доверие!

Ранна ехографска диагностика на бременността 6-14г.с.

АКО СИ ЖЕНА, КОЯТО:

 • Планира бременност;
 • Има позитивен тест за бременност;
 • Търси висококвалифиран специалист за проследяване и диагностика на бременността от началото до финала;
 • Търси експертна оценка/т.н. Второ мнение/ за прогноза на бременността;
 • Иска да е сигурна за здравето си и здравето на своето бебе;
 • И освен всичко това иска хубави спомени за цялото семейство с бебчо в корема на мама;

СИ ПОПАДНАЛА НА ПРАВИЛНОТО МЯСТО!

КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИШ?

 • Прецизна диагностика на вътрематочна бременност ( уринарният тест е позитивен, както при вътрематочна, така и при извънматочна бременност)
 • Ще знаеш кога точно си заченала плюс-минус 2 дни, което ще предотврати всички възможни последствия от съответните неточности
 • Ще знаеш кога започва и кога завършва органогенезата на плода вътре в теб
 • Как и кога да предпазиш ембриона от тератогенните вируси, медикаменти и др. вредни въздействия
 • Как да повлияеш на физическото и психическото развитие на твоето бебе още преди раждането
 • Полезна информация за употребата на фолиева киселина
 • Ще имаш информация относно адекватения хранителен режим и физически натоварвания
 • Преценка за необходимостта от медикаментозна терапия
 • Липсата или присъствието на спина бифида преди евентуалния биохимичен скрининг за алфа-фето протеин
 • Липсата или присъствието на несъвместими с живота дефекти на централна нервна система, черепен покрив, отклонения на скелета, вътрешни органи
 • Присъствие на ехографски критерии, насочващи за хромозомни отклонения (синдром на Даун, синдром на Търнър, синдром на Едуардс, синдром на Патау и др.)
  Диагностициране на най-новите ехографски маркери за хромозомни отклонения – Нухална гънка(NT), липса на абнормност на ductus venosus, Трикуспидална регургитация, аберантна дясна субклавична артерия, префронтален диаметър, фронтомаксиларен ъгъл, подробна морфология и оценка на ядрата на носните кости (NB), елевация на лицевия череп (12-15г.с.)
 • Доплер диагностика и оценка на имплантацията на хориалната пластинка; оценка на критерии за риск за анеуплоидии – след 11г.с.
 • Най-ранна диагностика на пола: 12.5-14г.с
 • Ранна фетална ехокардиография – определяне качеството на сърдечно-съдова система( липса на трикуспидална регурдитация, отхвърляне на декстрокардия, отхвърляне на транспозиция на съдове, липса на аберантна дясна субклавична артерия, изключване на над 90% от сърдечно-съдовите аномалии – най-нова тенденция в РАННАТА ехографската диагностика на бременността
 • Оценка за отсъствие на козметични дефекти като заешка устна, вълча паст, дефект на носните ходове, сфинктер на ануса
 • Оценка и брой на пръстите на ръчичките и крачетата, както и правилното съотношение на костната система на плода
 • Определяне на липсващи дефекти на пениса (хипо- или еписапдия); десцензус на тестисите
 • Безплатни 24-часови консултации, адекватно поведение и помощ при спешни ситуации
 • Адекватното поведение и прогноза
 • Как да изградиш позитивна двойна психоемоционална връзка между майка и бебе

  И най важното за вашето здраве

  или

  защо държим на ранното посещение при висококвалифицирани специалисти по фетална морфология:

 • Съвременната медицина( съчетанието от най-съвременна апаратура и висококвалифицирани специалисти) позволява да се оцени качеството на бременността още от ранните й етапи. Много малък е процентът на аномалии, които се уточняват в по-късните етапи на бременността( след 20г.с.) И тъй като на първо място е здравето на майката, ние насърчаваме посещението в специализирани центрове по фетална медицина да става още при позитивен тест за бременност. Това ще ви осигури предварителна профилактика и информация относно бременността, а също така при доказана неперспективна бременност ще бъде извършена манипулация за отстраняването й в по-ранните срокове, което е свързано с възможно най-нисък риск от травматизъм и психическо обременяване за жената и нейното семейство.

БОНУС /при посещения до 12г.с./

Получавате два висококвалифицирани прегледа на цената на един!
В цената, която ще заплатите за ранна диагностика и профилактика на бременността и нейните отклонения, ще получите и:
Прецизна диагностика на вътрешни гениалии, която включва:

 • Оценка на размерите на матката;
 • Състояние на канала на маточната шийка;
 • Липса на анатомични дефекти;
 • Липса на ракови или предракови образувания на вътрешните гениталии;
 • Състояние на яйчниците;
 • Яйчникът, от който е осъществена овулацията;
 • Състояние на лигавицата;
 • Добър прогностичен индекс за липса на предракови заболявания;

Разширена Фетална морфология 16-24г.с.

КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИШ?

 • Доплер диагностика на съдовете на матката (arteria uterina), съдовете на пъпната връв (arteria umbilicalis) за оценка на сърдечно-съдови аномалии и риск за наличие на анеуплоидии;
 • Липса на хидроцефалия, проследяване на правилното развитие на мозъчните структури; окрупняването на мозъчните дялове;
 • Разширена фетална ехокардиография – определяне качеството на сърдечно-съдова система;
 • Оценка за отсъствие на козметични дефекти като заешка устна, вълча паст, дефект на носните ходове, сфинктер на ануса;
 • Оценка и брой на пръстите на ръчичките и крачетата, както и правилното съотношение на костната система на плода;
 • Определяне на липсващи дефекти на пениса (хипо- или еписапдия); десцензус на тестисите;
 • Как да повлияеш на физическото и психическото развитие на твоето бебе още преди раждането;
 • Преценка за необходимостта от медикаментозна терапия;
 • Безплатни 24-часови консултации, адекватно поведение и помощ при спешни ситуации;
 • Адекватното поведение и прогноза;

Проследяване на бременността 24-40г.с.

КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИШ?

 • Доплер диагностика на съдовете на матката (arteria uterina), съдовете на пъпната връв (arteria umbilicalis) за прогноза относно темпа на растеж, отхвърляне на ретардация на плода (изоставане в теглото на плода), определяне на риска за прееклампсия на майката и последващо поведение;
 • Прогноза за адекватен темп на растеж и доносване на бременността във връзка с плацентацията и подвоза на хранителни вещества към бебето;
 • Косвени ехографски критерии за белодробна зрелост на плода;
 • Подходящият период и начина за родоразрешение на конкретната бременност;
 • Очакваният, за въпросния период, темп на растеж на плода (ежедневен грамаж);
 • Опасностите, които биха възпрепятствали благоприятния изход за майка и плод;
 • Как да повлияеш на физическото и психическото развитие на твоето бебе още преди раждането;
 • Преценка за необходимостта от медикаментозна терапия;
 • Безплатни 24-часови консултации, адекватно поведение и помощ при спешни ситуации;
 • Адекватното поведение и прогноза;

Профилактика на женска полова система

АКО СИ ЖЕНА, КОЯТО:

 • Се грижи за своето здраве;
 • Търси висококвалифиран специалист за профилкатика на женска полова система;
 • Търси експертна оценка/т.н. Второ мнение/;

СИ ПОПАДНАЛА НА ПРАВИЛНОТО МЯСТО!

КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИШ?

Вагинална ехография на малък таз

Прецизна диагностика на вътрешни гениалии

 • Оценка на размерите на матката;
 • Състояние на канала на маточната шийка;
 • Липса на анатомични дефекти;
 • Липса на ракови или предракови образувания на вътрешните гениталии;
 • Състояние на яйчниците;
 • Яйчникът, от който е осъществена овулацията;
 • Състояние на лигавицата;
 • Намаляване броя на излишните и определя плана и срока на своевременните оперативни интервенции;
 • Осигуряване адекватно и навременно медикаментозно лечение;
 • Помощ в изясняване на причините и скъсяване на пътя при планирането на бременност към АРТ;
 • Уточняване подходящия вариант относно протекцията от забременяване;
 • Добър прогностичен индекс;

Прецизна диагностика и профилактика на маточна шийка за профилактика на предракови и ракови образувания

Колпоскопска диагностика на маточна шийка

 • Оценка на биохимизма на влагалището-наличие или липса на инфекциозни причинители, ниво на защита на влагалището:естрогенов фон, бактерии на Дьодерлайн;
 • Профилактика на биохимизма на влагалището и нивото на естрогени;
 • Отхвърляне на наличие на кондиломи, микрокондиломи и папиломи на вулва, влагалище и маточна шийка;
 • Отхвърляне на доброкачествени лезии на вулва, влагалище и маточна шийка;
 • Отхвърляне на доброкачествени лезии в зоната на трансформация на маточната шийка;
 • Оценка за наличие или липса на предракови и ракови клетки на маточната шийка;
 • Наличие или отсъствие на полипи на повърхността и в канала на маточната шийка с определяне вероятността за малигненост и необходимостта от отстраняването му;
 • Отхвърляне на промени от HPV-инфекция с определяне на степента на малигненост при наличие на такава инфекция;
 • Серотипизиране на малигнени щамове на HPV с последваща адекватна имуномодулаторна терапия;
 • Прогноза и поведение;


Фотоспектрометрия на маточна шийка
Най-новата фотоспектометрия на маточна шийка, извършвана с апарат LUVIVA. Чрез тази апаратна диагностика се определя на клетъчно ниво възможно възникване на преканцерози.

Ехография на млечни жлези

Прецизна диагностика и профилактика на млечни жлези за предракови и ракови образувания

 • Оценка на налични доброкачествени или злокачествени формации на млечни жлези;
 • Адекватно поведение при проследяването на доборкачествени формации на млечни жлези;
 • Нискорисков и безвреден диагностичен метод за профилактика на млечни жлези;
 • Експертна оценка и определяне необходимостта от извършване на оперативни интервенции на сложни казуси;
 • Определяне обема на оперативната интервенция;
 • Прогноза и поведение;
БОНУС!

При записване на час за ПАКЕТ „Тройна профилактика на женска полова система“, включващ:

 1. Вагинална ехография на малък таз;
 2. Колпоскопска диагностика на маточна шийка;
 3. Ехография на млечни жлези

Вие получавате 25% отстъпка от общата цена.

При записване на час за прецизна диагностика на маточна шийка, получавате 2 специализирани прегледа на цената на 1:

 • Колпоскопска диагностика на маточна шийка;
 • Фотоспектрометрия на маточната шийка – определя на клетъчно ниво предразположение към поява на ракови образувания;

Асистирани репродуктивни технологии

АКО СИ ЖЕНА, КОЯТО:

 • Има неуспешни опити за забременяване;
 • Има спонтанни, хабитуални и др.аборти;
 • Е на възраст над 35 години и не е раждала;
 • Има диагностициран първичен или вторичен стерилитет;
 • Търси висококвалифирани специалисти за извършване на Асистирани репродуктивни технологии;
 • Търси съчетание на луксозна и чиста среда с висок професионализъм;

СИ ПОПАДНАЛА НА ПРАВИЛНОТО МЯСТО!

КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИШ?

 • Правилна предварителна диагностика за всеки индивидуален случай, осигуряваща адекватно последващо поведение в схемата на АРТ;
 • Минимизиране на усложненията и осигуряване на нисък риск при извършените процедури;
 • Висококвалифицирани специалисти с опит, изграждан на базата на квалификацията;
 • Съвременна апаратура от висок клас;