Екип


д-р Марио Давидков

д-р Марио Давидков

Специалист акушер-гинеколог, притежаващ необходимата квалификация и сертификати за:

  • пренатална диагностика на бременността (и нейните отклонения). Диференцирани специалисти в тази област (оценка на качеството на бременността) има по няколко във всяка европейска държава.
  • своевременна съвременна диагностика на предраковите образувания на половата система на жената във всяка възраст.

Доказан експерт на сложни и заплетени случаи за гр.Варна и Североизточна България.

 

Анестезиолог

д-р Антонина Аврамова
Анестезиолог

 

Весела Дончева

Весела Дончева
Биолог

 

Клиниката ни не притежава, а извършва съчетана дейност с висококвалифицирани специалисти в отделните „ниши“ на акушерството и гинекологията. Познавайки и работейки с най-доказаните специалисти:

  • лапароскопска диагностика и микрохирургия;
  • програмирано съвременно водене на раждането или оперативното родоразрешение;
  • онкогинекологични операции;
  • оперативни интервенции по повод образувания на млечните жлези;

Когато специалистът е висококвалифициран (от споменатите диференцирани области), той знае много по-добре от нас къде, при какви условия и с какъв екип да завърши поверения му случай.
Това е и бъдещето в световен мащаб – на съвместна дейност между отделни диференцирани и вариабилни отделения и клиники, неукрупнени в тромави и неефективни мащабни заведения.
Относно нашата статистика – Квалификацията и натрупаният, на базата на нея, опит е позволила да направим продукта на нашата дейност с оптимално КПД, осигурило на обществеността (във Варна и Североизточна България) за последните години:

  • над 2000 случая на съвременна диагностика с последващо 100% лечение на предракови образувания на половата система на пациенти от всяка възраст (визираме най-често срещаните такива: на маточната шийка; на маточното тяло; на яйчниците и на млечните жлези);
  • над 200 недопуснати и своевременно разрешени случаи (до 14-та седмица) на непълноценни бременности. Тук не включваме така наречените „кухи яйца“ и „мисседи“, а визираме несъвместими с живота отклонения на централна нервна система, гръбначен стълб, сърдечно-съдова система, вътрешни органи, скелетни аномалии и не на последно място хромозомни отклонения. За последната група, притежаваме три уникални и редки в световен мащаб, диагностицирани и завършени до 14-та седмица, случаи: тризомия 18; тризомия 22 (изключително рядка) и монозомия 45ХО – синдром на Търнър.