Фетална морфология


ФЕТАЛЕН СКРИНИНГ /16 – 24 Г.С./

Няма да се спираме на това, че термина се среща „в устата“ на всеки лекар, без яснотата как да бъдем истински полезни на пациента в 21-и век. Той подобно на ембрионалния скрининг оценява в разширен вариант качеството на плода, понякога по повече от 100 морфологични критерия. За практики като нашата, освен уточнението на качеството на ССС и препотвърждаването на липсата на хидроцефалия, оценяваме и отсъствието на дефекти като заешка устна, вълча паст, дефект на носните ходове, сфинктер на ануса. С доволно висок % на ефективност се прогнозира тенденцията за адекватен темп на растеж и как да се доноси бременността за периода V-VIIIмл. Доуточнението на: липсващите дефекти на пениса (хипо- или еписапдия); десцензус на тестисите; укропняването на мозъчните дялове; пак адекватният темп на растеж, се извършва между 27-32г.с. При този порядък на проследяване дотук единствено практики като нашата могат да прогнозират, 30 дни преди очаквания термин, правилното поведение относно родоразрешението на бременността. Терминът „Програмиране на раждането“ съвсем доскоро беше страшен и непонятен, и за гилдията, и за обществото. Яснотата се свежда до това как да се профилактира раждането на бебето в неподходящия момент и място. 30 дни преди термина ние прогнозираме:

 • подходящият период и начина за родоразрешение на конкретната бременност;
 • очакваният, за въпросния период, темп на растеж на плода (ежедневен грамаж);
 • опасностите, които биха възпрепятствали благоприятния изход за майка и плод;
 • специалистите с достатъчен квалификационен опит да се справят с конкретния случай;

Съобразявайки се с тази прогноза, осъзнавайки ефективната й необходимост, пациентите няма да раждат в приемните кабинети, а лекарите ще имат адекватно поведение в периодите по време и след раждането.

КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИШ?

 • Доплер диагностика на съдовете на матката (arteria uterina), съдовете на пъпната връв (arteria umbilicalis) за оценка на сърдечно-съдови аномалии и риск за наличие на анеуплоидии;
 • Липса на хидроцефалия, проследяване на правилното развитие на мозъчните структури; окрупняването на мозъчните дялове;
 • Разширена фетална ехокардиография – определяне качеството на сърдечно-съдова система;
 • Оценка за отсъствие на козметични дефекти като заешка устна, вълча паст, дефект на носните ходове, сфинктер на ануса;
 • Оценка и брой на пръстите на ръчичките и крачетата, както и правилното съотношение на костната система на плода;
 • Определяне на липсващи дефекти на пениса (хипо- или еписапдия); десцензус на тестисите;
 • Как да повлияеш на физическото и психическото развитие на твоето бебе още преди раждането;
 • Преценка за необходимостта от медикаментозна терапия;
 • Безплатни 24-часови консултации, адекватно поведение и помощ при спешни ситуации;
 • Адекватното поведение и прогноза;