Гинекология


Трансвагиналната ехография е диагностичен метод, който се използва за оглед на женските репродуктивни органи. Това включва матката, фалопиевите тръби, яйчниците, шийката на матката и вагината. Безвредните ултразвукови лъчи (при извършване на този метод) минават през много малко разстояние – дебелината на влагалището /мм/, което позволява визуализация на много финни детайли при диагностика на вътрешните гениталии и начална бременност. При съчетанието на висококвалифициран специалист и апаратура с добра разделителна способност се осигурява прецизна диагностика, прогноза, адекватно своевременно медикаментозно или оперативно лечение.

Прецизното извършване на вагинална ехография, през подходящия период и от подходящия специалист:

 • профилактира доброкачествените и злокачествените образования на матка и яйчници;
 • намалява броя на излишните и определя плана и срока на своевременните оперативни интервенции;
 • осигурява адекватно и навременно медикаментозно лечение;
 • помага в изясняване на причините и скъсяване на пътя при планирането на бременност към АРТ;
 • уточнява подходящия вариант относно протекцията от забременяване.

Какво ще получиш?

 • оценка на размерите на матката;
 • състояние на канала на маточната шийка;
 • липса на анатомични дефекти;
 • липса на ракови или предракови образувания на вътрешните гениталии;
 • състояние на яйчниците;
 • яйчникът, от който е осъществена овулацията;
 • състояние на лигавицата;
 • липса или наличие на миомни възли и необходимостта от отстраняването им;
 • липса или наличие на полипи в маточната кухина;
 • намаляване броя на излишните и определя плана и срока на своевременните оперативни интервенции;
 • осигуряване адекватно и навременно медикаментозно лечение;
 • помощ в изясняване на причините и скъсяване на пътя при планирането на бременност към АРТ;
 • уточняване подходящия вариант относно протекцията от забременяване;
 • добър прогностичен индекс.

Прецизна диагностика и профилактика на маточна шийка за профилактика на предракови и ракови образувания

1. Колпоскопия

Раничка в „зоната на бурите“ е диагноза с „много неизвестни“. Статия, публикувана от нас в медиите преди 6 години.

Немалък процент от жените с гинекологични оплаквания след преглед научават, че имат „раничка“.

Какво се крие зад тази диагноза? Когато жените научат, че имат раничка на маточната шийка не трябва да се стряскат. Статистиката сочи, че 80% от жените в зряла възраст имат този проблем.

Заболяване ли е това? Това не е заболяване, не е дори диагноза, защото крие зад себе си куп неизвестни. Те налагат уточнение на състоянието, съгласно съвременните изисквания на гинекологична профилактика на рака на маточната шийка. Раничката като находка представлява промяна на лигавицата в граничната зона около външния отвор на шийката на матката. Тази преходна зона, между единия вид клетки на повърхността на шийката и другия вид клетки от вътрешността на каналчето на маточната шийка, германците отдавна наричат „зона на бурите“. А именно, че тази нестабилна зона, атакувана от различни фактори, като човешки папиломен вирус, различни херпесни вируси в съчетание с агресивни възпалителни агенти, механични травми и манипулации (примерно от конци на спирала), може да бъде променена в предракова, а по-късно в ракова насока.

За колко време може да настъпи тази промяна? Трябва да се знае, че ракът на маточната шийка не се появява за ден или два. До проявата му се преминава през три стадия на предракова промяна. Именно тук е ролята на акушер-гинеколога диагностик, който работи съобразно съвременните изиснвания. Целта е да бъде снижен процентът на заболелите от рак на маточната шийка чрез съвременно диагностициране на предраковите промени до втора степен. Съвременната диагностика дава шанс на пациентите да бъдат 100% успешно лекувани, и то без оперативна намеса, а чрез профилактика да бъде избегната появата на рак изобщо. От своя страна ракът на маточната шийка е един от най-коварните. Той е наречен „тихият убиец“ или убиецът с чужди ръце, защото няма ранни симптоми, не се вижда с просто око и пациентките загиват от разсейването му. Статистиката сочи от 3 до 5 години живот след оперативна намеса или палиетивна лъчетерапия при напредналите случаи.

Колко жени у нас годишно заболяват от рак на маточната шийка? Статистиката не трябва да отчита броя на заболелите, диспансеризираните в онкозаведения, оперирани или лекувани палиетивно (с лъчетерапия) без краен успех, а случаите на втора и трета степен на предракова промяна. По този начин, чрез навременна диагностика на тези стадии, ще се достигне до значително занижаване на заболелите от рак на маточната шийка. От това заболяване годишно у нас умират около 250 жени, общо 1200 се разболяват.

В какво се изразяват споменатите методи на диагностика? На практика това са доволно познатите методи на колпоскопия, цитонамазка след колпоскопски контрол от зоните, които представляват най-голям интерес, при необходимост щипкова биопсия, вирусна серология във връзка с уточняване на онкогенните, ракообразуващи щамове на човешкия папиломен вирус и ДНК анализ, установяващ промените на генома на клетките във връзка с предраковите и раковите изменения (единственият метод със 100% диагностична точност). Разликата е, че осъвременяването се изразява в това да се познават последните тенденции, които се променят ежегодно, по отношение на колпоскопските, цитологичните и хистологични номенклатури. Последното изисква висока квалификация в специализираните центрове, които за съжаление на този етап не са толкова много в България.

Споменахме, че някои от методите имат 100% диагностична точност. Това означава ли, че останалите са субективни или свързани с възможен процент на грешка? Да, това е точно така. И колпоскопското и цитологичното, и хистологичното изследване са свързани с известен процент вероятност за грешка. Колкото е по-висока квалификацията и етиката във взаимоотношенията между гинеколог, цитоморфолог, хистолог и вирусолог, толкова по-малка е вероятността за грешка. И това, разбира се, рефлектира върху поведението и лечението на всеки отделен случай. Това означава, че простото оглеждане на маточната шийка без апаратура и познания, насляпо взетата цитонамазка, поставяне на диагноза „раничка на маточната шийка“ нямат място в съвременната практика.

Какво трябва да знае всяка жена за профилактиката на това заболяване? Програмите, по които трябва да бъдат профилактирани жените, изискват определен набор изследвания веднъж на 6-12 месеца, съобразно предходното състояние. Така е навсякъде в Европа и САЩ. Но тази профилактика не включва баналния, за съжаление често срещан оглед без апаратура и квалификация, който има диагностична точност едва 5-10%. Затова и понятия като „изскочи някаква лоша цитонамазка“ или „изведнъж се появи рак на маточната шийка“ означават, че жената не е била профилактирана или лекувана адекватно. Голяма част от т.нар. ранички са безобидни, но това трябва да бъде уточнено чрез поставянето на дифинитивна диагноза, последващо лечение и профилактика. Като цяло такова отношение означава, че е поета отговорност по конкретния случай и тази отговорност обикновено е подкрепена от прилежно водена документация,която е основата на следващия преглед.

Как се лекуват подобни състояния? Уточнените безобидни ранички,които не са от т.нар. фонов процес, дисплазии, промени в резултат на вируси, хламидиални инфекции, други микроорганизми или механични травми и т.н., се наблюдават периодично на определен и уточнен от специалист период. Неспецифичните инфекции се лекуват съобразно причинителя – гъбички, бактерии и други. Находки, които са свързани с предракови промени до втора степен, се лекуват чрез съвременните методи: лазерно изпепеляване, криотерапия(замразяване) или третиране с високочестотен ток. Старите методи, като обгаряне на маточната шийка с нискочестотен ток или доволно познатото туширане с ваготил, трябва да намират много малко приложение в съвременната практика. За съжаление единствено навременната диагноза и последващо адекватно лечение може да осигури перспективата и качеството на живот, който всяка жена заслужава.

Клиниката ни осигурява висококвалифицирана фотоколпоскопска диагностика на маточната шийка. Квалификацията, натрупаният опит, неподражаемата статистика от завършени случаи е атестат за тази наша дейност.

Какво ще получиш?

 • оценка на биохимизма на влагалището-наличие или липса на инфекциозни причинители, ниво на защита на влагалището:естрогенов фон, бактерии на Дьодерлайн
 • профилактика на биохимизма на влагалището и нивото на естрогени
 • отхвърляне на наличие на кондиломи, микрокондиломи и папиломи на вулва, влагалище и маточна шийка
 • отхвърляне на доброкачествени лезии на вулва, влагалище и маточна шийка
 • отхвърляне на доброкачествени лезии в зоната на трансформация на маточната шийка
 • оценка за наличие или липса на предракови и ракови клетки на маточната шийка
 • наличие или отсъствие на полипи на повърхността и в канала на маточната шийка с определяне вероятността за малигненост и необходимостта от отстраняването му
 • отхвърляне на промени от HPV-инфекция с определяне на степента на малигненост при наличие на такава инфекция
 • серотипизиране на малигнени щамове на HPV с последваща адекватна имуномодулаторна терапия
 • прогноза и поведение

2. Фотоспектрометрия на маточна шийка

Най-новата фотоспектометрия на маточна шийка, извършвана с апарат LUVIVA. Чрез тази апаратна диагностика се определя на клетъчно ниво възможно възникване на преканцерози.

3. Цитонамазка

Цитоморфологична оценка на повърхността и канала на маточната шийка (извършване прицелно под колпоскопски контрол). Тази манипулация е честа необходимост при профилактиката на промените на маточната шийка, естествено извършвана от най-титулуваните в областа цитоморфолози.

4. Апаратни методи и манипулации за уточнение и лечение на предраковите образования на маточната шийка

 1. Биопсия;
 2. ДТК;
 3. Криотерапия;
 4. Лазер-вапоризация;
 5. Съвременна терапия на острите кондиломи на вулва, влагалище и маточна шийка (след прецизно уточнение на онкогенния потенциал на човешкия папиломен вирус);
 6. Манипулации и терапия на възпалителни усложнения: вулва (бартолинит); влагалище и маточна шийка;

Ехография на млечни жлези

Ултразвуковата диагностика на млечни жлези е безопасна и безболезнена. Ултразвуковото сканиране включва използването на ултразвукова сонда и специален гел, който се поставя директно върху кожата.
При ултразвуковата диагностика не се използва йонизиращо лъчение (както е при рентгеновите лъчи), поради това е безвреден метод за пациента. Защото ултразвуковите изображения се включват в реално време, те могат да показват структурата и движението на вътрешните органи на тялото, както и кръвта тече през кръвоносните съдове.
Доплер диагностика при ехография на млечни жлези – оценка на кръвния поток или липса на поток при атипична формация на гърдата. В някои случаи това може да предостави допълнителна информация за причината за формацията.

Предимства на ултразвуковата диагностика на млечни жлези, извършена от квалифициран специалист:

 • Ултразвуковото сканиране е неинвазивен диагностичен метод;
 • Ултразвукът е широко достъпен и на по-достъпна цена, отколкото други образни методи;
 • Ултразвуковото изследване е изключително безопасен метод и няма радиационен ефект, както при другите методи за диагнстика на гърдата;
 • Ултразвуковото сканиране дава ясна картина на меките тъкани на млечните жлези, които не се отдиференцират толкова добре при рентгенови снимки;
 • Ултразвукът може да помогне за откриване и класифициране на лезия на гърдата, която не може да се тълкува адекватно само чрез мамография;
 • Ултразвуковата диагностика е препоръчителният метод за скрининг на млечните жлези на нераждали жени и на жени на възраст до 35 години;

Какво ще получиш?

 • Прецизна диагностика и профилактика на млечни жлези за предракови и ракови образувания;
 • Оценка на налични доброкачествени или злокачествени формации на млечни жлези;
 • Адекватно поведение при проследяването на доборкачествени формации на млечни жлези;
 • Нискорисков и безвреден диагностичен метод за профилактика на млечни жлези;
 • Експертна оценка и определяне необходимостта от извършване на оперативни интервенции на сложни казуси;
 • Определяне обема на оперативната интервенция ако е необходима;
 • Прогноза и поведение;

Както и следните изследвания, консултации и манипулации

1. Микробиологични и имунологични изследвания и консултации

2. Манипулации за протекция от забременяванe

1. Поставяне и отстраняване на спирала;

3. Mетоди за повдигане на вагиналните сводове при десцензус и пролапс на влагалище и маткa (ринг песари)

4. Рехабилитация на хроничните аднексити; следродилни усложнения и подходящо физиолечение

5. Остеодензитометрия – съвременна профилактика на остеопорозата

6. Малки амбулаторни операции, извършвани под краткотраен анестезиологичен контрол

 1. Прекъсване на нежелана и диагностицирана патологична бременност в I-ви триместър;
 2. Биопсични манипулации за уточнение и отстраняване на предракови и ракови образования на шийка и маточна кухина:
  1. сепарирано абразио на канала на маточната шийка и кухина;
  2. полипектомии на маточна шийка, канала и маточната кухина;
 3. Малки пластични корекции на вулва, влагалище и маточна шийка;

7. Съчетана дейност с висококвалифицирани специалисти от другите области на акушерството и гинекологията за завършване на всеки конкретен случай

 1. Съвременно програмиране на раждането;
 2. Оперативни интервенции при диагностицирани доброкачествени и злокачествени образования;
 3. Естетична хирургия;