Усложнения, породени от липсата на прецизна диагностика


КАЗУС: Примипара на 27год, състояние след секцио цезареа по повод ”незрялост” на маточната шийка към периода на термина.

Въпреки, че е казуистика, задържането (по скоро неотстраняването) от кухината на матката на плацентарни участъци по време на секцио цезареа, ще разгледаме подобен случай. Причината за тази публикация е поредицата грешки и трудности при завършването на такива случаи, поради липса на прецизна своевременна диагностика.

Пациентът попада при нас 50 дни след секцио цезареа. За разлика от типичната клинична картина и последствия преди 30 години (висока температура, увеличен брой левкоцити, втрисане, обилно кървене, опасност от сепсис), в днешно време такива случаи протичат с необилно кървене. Поради липса на типична клинична картина и смущаване на физическия комфорт, пациентът не търси акушеро-гинекологична помощ. При несвоевременна диагностика и необходима ревизия на маточната кухина, последствията са доволни и известни:

  1. Възможни възпалителни усложнения и промени в областта на малкия таз с последващ инфертилитет;
  2. Необратими промени на интегритета на маточната кухина, водещи до нетипични конструкции, висок процент на спонтанни аборти или невъзможност за забременяване;
  3. Промени на интегритета на кухината на матката след травматична манипулация, целяща отстраняване на остатъците, при вече налично „организиране“ на последните (водещо до Ашерман-синдром и различните му вариации).

В конкретния случай:

1. Непрецизно отстраняване на 1/3 от наличните 15 сс обем на детритните материи в кухината на матката.

2. Въпреки указанията за хистероскопско отстраняване на плацентарните остатъци втори неуспех (20 дни след първия), през цялото време жената е на антибиотични препарати и антисептици, нефебрилна и невисока левкоцитоза.

3. Еврика! С нашето настояване и невероятно търпение на пациента при предостатъчна информация за неоспоримата ехографска находка, представяме нормална маточна кухина 5 месеца след секцио цезареа.

Заключение: Защо жената не направи сепсис промени по типа на Ашерман синдром и запазва способността си за повторно забременяване и раждане след всичко това.

Да, ние също нямаме обяснение!

Въпрос: Какъв е процентът на пациенти с подобен късмет?

Извод: Той е индивидуален за всеки съвременен акушер-гинеколог в България.