Публикации

   Публикациите са предназначени основно за акушеро-гинекологичната колегия. В тях се съдържат кадри и коментари, които могат да смутят психоемоционалния комфорт на бъдещите и настоящи майки, както и на пациенти с гинекологични проблеми.


   В клиниката ни попада пациент с първа желана бременност, на възраст под 30 години, при който, при прецизно извършената диагностика, се установява: бременност на 16 г.с. с наличен дефект на невралната тръба (вариант - Spinabifida Aperta).

   Полезна информация за гилдията:

   Периодът с възможно най-ниска чувствителност на ултразвуковата диагностика, зависим до голяма степен от дълбочината на обекта и пречупването на ултразвуковите лъчи е до 20 г.с. (NB! - при абдоминално сканиране). Не смятаме да напомняме, при този казус, за съществуването на понятието вагинална ехография и нейното място при пренаталния скрининг на бременността в I-ия триместър.

   В България дълго време ще продължава безумието от неправилната информираност на пациента, на който е вменено от медии, общество и гилдия (акушеро-гинекологична), че феталната морфология, извършена на триизмерен апарат в 5-ти месец, е съвременна профилактика на бременността.

   Наше мнение:

   Причината, за все още високият процент в България на прекъснати несвоевременно бременности с дефект на невралната тръба, след I-ви триместър, и дори раждане на фетуси с такива аномалии, е некоректно поднесената информация за понятията профилактика и скрининг на бременността.

   Относно употребата на Фолиева киселина:

   Достатъчната информация е необходимоста от употреба на Фолиева киселина, започваща от момента на анамнестично установеното планиране на бременност. При въпрос: ”Планирате ли бременност?”, подкрепен от положителен отговор, да се назначава Фолиева киселина. Тъй като всички знаем, че нейното действие е най-ефективно до затваряне на невралната тръба в периода на ембриогенезата (~8,5 г.с.).

 

   Последните снимки показват съвременното приложение на 3D-ултразвуковата диагностика и неговата най-голяма полезност в сравнение с атракцията в I-вия триместър.

   Връщайки се към конкретния случай, уточняваме, че той не е изпратен при нас за т.н. ”второ мнение”, а попада случайно, благодарение на изложеното в този сайт. На пациента, до момента на попадане в нашата практика, са извършени 4 ултразвукови прегледа (последният - 10 дни по-рано), при които всичко е било „нормално”.

 

   Акцентът върху изложеното е за да се напомни, че оценката на качеството на бременността се извършва основно чрез двуизмерна ултразвукова диагностика, и не е оправдание липсата на триизмерен софтуер за пропуска.

   Относно злоупотребите с 3D-ехографската диагностика, тази опция е изключително полезна в I-ви триместър от бременността. Несвоевременното и прилагане след 15 г.с. я прави безполезна и трудна за моделиране в по-късните срокове на бременността.

   Така нареченото произвеждане на последните, се извършва от няколко специалисти в Европа и не е необходимо да лансираме идеята за необходимоста от „триизмерни” ехографи във всяка паланка.

   Съобразно със съвременните аспекти за профилактика на бременността (в частност УЗ-сканиране), в нашата практика съветваме ПЪРВОТО ПОСЕЩЕНИЕ ДА БЪДЕ 10 ДНИ СЛЕД ПОЗИТИВЕН ТЕСТ ЗА БРЕМЕННОСТ (4 - 10 г.с.)

   Въпроси:

  1. Къде да бъде това посещение? Естествено в диференцираните в тази насока кабинети и клиники.
  2. Какво трябва да осигури това посещение? Съвременна профилактика и спокойствие на бъдещата майка.

   ВСИЧКИ ПОСТАВЕНИ ДИАГНОЗИ И ЛЕЧЕНИЯ СЛЕД 14 г.с. НА БРЕМЕННОСТТА, НЕ Я ПРОФИЛАКТИРАТ. ТЕ СА СКРИНИНГ. ТОВА ПОВЕДЕНИЕ БЕШЕ АКТУАЛНО ПРЕДИ 20 ГОДИНИ.


Обратно