Фото галерия

Категории
Екип Пациенти Дейност Клиника

Кратък вариант
на описание на лице
Описание на ушенце
Незавършена органогенеза
12W
Сърце в 14W
нормална формология
13W3d - мъжки пол
13W3d - женски пол
10W - ехографски критерии
съмнителни за хромозомна
абнормност
14W - женски пол
евакуация на пикочен
мехур
Нормална находка в зоната на
трансформация след терапия
с лазер по повод тежка
дисплазия от HPV.
Същата находка след
Sch-тест
Гранична находка от незряла
метаплазия, поради присъст-
вие на IUD(спирала),
Sch-тест.
Високостепенна предракова
промяна при 21 годишна
жена, поради заболяване
от HPV
Същата находка след Sch-тест