Ново

   Директорията е предназначена за представяне на последните наши постижения при 2D, 3D и 4D диагностика на бременността и нейните отклонения, както и разрешени от нас гинекологични казуси.

Категории
Акушерство Гинекология

Ехографската диагностика е на бременности с нормална и абнормна морфология.

31.3 Г.С.
32 Г.С.
Hydronephrosis bill
32 Г.С.
Hydronephrosis bill
32 Г.С.
Hydronephrosis bill
33 Г.С.
33 Г.С.
33 Г.С.
33 Г.С.
33 Г.С.
33 Г.С.
33 Г.С.
34 Г.С.
Ventrculomegalija
34 Г.С.
Ventrculomegalija
34 Г.С.
Ventrculomegalija
34 Г.С.
Ventrculomegalija
34 Г.С.
Ventrculomegalija
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27