Ново

   Директорията е предназначена за представяне на последните наши постижения при 2D, 3D и 4D диагностика на бременността и нейните отклонения, както и разрешени от нас гинекологични казуси.

Категории
Акушерство Гинекология

Ехографската диагностика е на бременности с нормална и абнормна морфология.

31 Г.С.
Septum Uteri
31 Г.С.
Septum Uteri
31 Г.С.
Septum Uteri
31 Г.С.
Septum Uteri
31 Г.С.
Septum Uteri
31 Г.С.
31 Г.С.
31 Г.С.
31 Г.С.
31 Г.С.
31 Г.С.
31 Г.С. пенис
31 Г.С. пенис
31.3 Г.С.
31.3 Г.С.
31.3 Г.С.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27