Ново

   Директорията е предназначена за представяне на последните наши постижения при 2D, 3D и 4D диагностика на бременността и нейните отклонения, както и разрешени от нас гинекологични казуси.

Категории
Акушерство Гинекология

Ехографската диагностика е на бременности с нормална и абнормна морфология.

8 Г.С.
8.3 Г.С.
8.3 Г.С.
8.5 Г.С.
8.5 Г.С.
незатворена
неврална тръба
8.5 Г.С.
3D
9 Г.С.
близнаци
9 Г.С.
Septum uteri
9 Г.С.
Septum uteri
9 Г.С.
Septum uteri
9 Г.С.
Septum uteri
9 Г.С.
Septum uteri
9 Г.С.
Septum uteri
9 Г.С.
Septum uteri
9 Г.С.
Septum uteri
9 Г.С.
Septum uteri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27