Ново

   Директорията е предназначена за представяне на последните наши постижения при 2D, 3D и 4D диагностика на бременността и нейните отклонения, както и разрешени от нас гинекологични казуси.

Категории
Акушерство Гинекология

Ехографската диагностика е на бременности с нормална и абнормна морфология.

21 Г.С.
21 Г.С.
Pyelectasia
bilateralis
21 Г.С.
Pyelectasia
bilateralis
21 Г.С.
Pyelectasia
bilateralis
21 Г.С.
Pyelectasia
bilateralis
21 Г.С.
Pyelectasia
bilateralis
21 Г.С.
Pyelectasia
bilateralis
21 Г.С.
Pyelectasia
bilateralis
21 Г.С.
Pyelectasia
bilateralis
21 Г.С.
21 Г.С.
21 Г.С.
21.6 Г.С.
21.6 Г.С.
21.6 Г.С.
21.6 Г.С.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27