Ново

   Директорията е предназначена за представяне на последните наши постижения при 2D, 3D и 4D диагностика на бременността и нейните отклонения, както и разрешени от нас гинекологични казуси.

Категории
Акушерство Гинекология

Ехографската диагностика е на бременности с нормална и абнормна морфология.

15 Г.С.
мъжки пол
15 Г.С.
калвария 4D
15 Г.С.
калвария 3D
15 Г.С.
пенис
15 Г.С.
Доплер на
тазови съдове
17 Г.С.
17 Г.С.
17 Г.С.
17 Г.С.
17 Г.С.
17 Г.С.
17 Г.С.
вулва
17 Г.С.
пенис, ринг на
пъпната връв
17 Г.С.
пенис, ринг на
пъпната връв
17 Г.С.
доплер диагностика
на гръдна клетка
17 Г.С.
доплер диагностика
на гръдна клетка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27