Ново

   Директорията е предназначена за представяне на последните наши постижения при 2D, 3D и 4D диагностика на бременността и нейните отклонения, както и разрешени от нас гинекологични казуси.

Категории
Акушерство Гинекология

Ехографската диагностика е на бременности с нормална и абнормна морфология.

13 Г.С.
13 Г.С.
женски пол
13 Г.С.
женски пол
13 Г.С.
женски пол
13 Г.С.
женски пол
13 Г.С.
женски пол
13.5 Г.С. пенис
14 Г.С.
14 Г.С.
14 Г.С. вулва
14 Г.С.
14 Г.С.
14 Г.С.
14 Г.С.
женски пол
15 Г.С.
Монозомия 45XO
15 Г.С.
Монозомия 45XO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27