3D презентации

Категории
Млечни жлези Акушерство Гинекология

Ехографската диагностика е на бременности с нормална морфология.

3 Г.С.
3 Г.С.
3 Г.С.
4 Г.С.
4 Г.С.
5 Г.С.
5.5 Г.С.
5.5 Г.С.
5.5 Г.С.
6.3 Г.С.
6.6 Г.С.
7 Г.С.
7 Г.С.
8 Г.С.(близнаци)
8 Г.С.(близнаци)
8 Г.С.(близнаци)
1 2 3 4 5 6 7